نویزچیست؟

  

نویزچیست؟

انرژي تحويلي به مشتريان با يك جريان متناوب 50 سيكل بر ثانيه فراهم مي شود. استفاده از توان الكتريكي به صورت عادي توسط مشتريان، در بعضي مواقع موجب تغيير جریان متناوب به60 سيكل بر ثانيه مي شود. اين تغييرات در حالتهاي مختلفي مانند چشمک زدن چراغها ناشي از تغييرات لحظه اي يا آرام ولتاژ مشاهده مي شوند. افزايش استفاده از دستگاههاي مدرن نظير راديوها، كامپيوترها، گوشي هاي تلفن همراه و اجاق هاي ميكروويو موجب حضور جريانهاي  فركانس بالا در سيم پيچي هاي خانه و محل كار هستند. نويز الكتريكي فركانس بالا اغلب ناشي از سيم پيچهاي موجود در خانه و محل كار است، و به آساني نمي توانند در شبكه هاي انتقال با ولتاژ بالا انتقال يابند.  نويز فركانس بالا ممكن است در گيرنده هاي راديو و تلويزيون و يا ساير تجهيزات الكترونيكي تداخل ايجاد كند، ولي هيچ اثر اثبات شده اي بر سلامتي ندارد.

سيستمهاي الكتريكي از جريان متناوب Hz 50 براي انتقال انرژي از محل توليد به مشترکین استفاده مي كنند. اين تناوب   Hz 50 به شكل يك موج متناوب در اسيلوسكوپ ظاهر مي شود، وسيله اي مخصوص كه قابليت اندازه گيري شكل موجهاي توان و ساير سيگنالها نظير راديوها، تلويزيونها  و گوشهاي همراه را داراست. اين موج Hz50 توسط سيستمهاي توليد انرژي، توليد و در شبكه هاي محلي  و منطقه اي توزيع توان تزريق مي شوند تا به خانه ها، محل كار و مزارع برسد.

 گذر سريع الكتريكي چيست؟
گهگاهي، تغييراتي با دوره كوتاه در سطح ولتاژ يا جريان بوجود مي آيد كه در شبكه الكتريكي انتقال مي يابد. اين تغييرات ناشي از سوئيچ كردن در داخل شبكه، تغييرات ناگهاني در بار (
Load) مشتري ها، رعد و برق يا خرابي هاي موقت هستند. همه اين موارد موجب گذر سريع مي شوند. ممكن است مشتريان اين تغييرات را به صورت نور لرزان ناگهاني در ناحيه اي بزرگ متوجه شوند. گذر سريع محلي ممكن است در اثر سيستم سيم پيچي شما نظير استارت موتور يا روشن شدن يك چراغ قوي رخ دهد. از آنجائيكه قوانين فيزيكي حاكم بر حركت الكتريسيته اجازه عبور موج Hz50 را در شبكه توزيع مي دهد، قوانين مشابهي جابجائي با حركت سريعتر را محدود مي كنند. در نتيجه، بار مشتريان منبع اصلي توليد گذر سريع زماني هستند كه مي تواند در سيستمهاي سيمي خانه ها و محل كارها اندازه گيري شود.

 نويز فركانس بالا چيست؟
همانند گذر سريع با دوره كوتاه، نويز فركانس بالا چيزي نيست كه توسط شبكه قدرت به مشتريان برسد. اصولاً منبع نويز سيستم در تجهيزات الكتريكي يافت مي شود كه در خانه يا محل كار از آنها استفاده مي كنيم. براي مثال، يك موتور الكتريكي در حال كار، با جمع كردن سيگنال كوچك فركانس بالاي خود (نويز) به موج
Hz50 باعث امواج موج اصلي مي شود. اين نويز فركانس بالا اغلب در برابر ولتاژ 220 ولتي منبع تغذيه ناچيز است و تنها توسط تجهيزات بسيار حساس قابل آشكارسازي است. اگر چه همين نويز فركانس بالا با دامنه بسيار كم نيز براي بعضي تجهيزات الكتريكي ايجاد مشكل مي كند. مثال خوب در اين زمينه همان ديدن برفك در تلويزيون هنگام كار در نزديكي سشوار يا يك جاروبرقي است. اين وسايل نويزي را در سيم كشي ساختمان جاري مي كنند و تلويزيون كه با همان سيم كشي كار مي كند، بطور مخالف تحت تأثير نويز قرار مي گيرد. نويز فركانس بالا از ايستگاههاي راديوئي و تلويزيوني نيز وارد سيم كشي ساختمان مي شوند زيرا سيم كشي نظير يك آنتن با بازدهي پائين عمل مي كند.

 نتايج و پيامدهاي نويز فركانس بالا چيست؟
همانند آنچه در صفحه نمايش تلويزيون مشاهده مي كنيم و يا از راديو مي شنويم، اين سيگنالهاي فركانس بالا قابل آشكارسازي هستند و مي توانند با گيرنده هاي راديوئي  و تلويزيوني تداخل كنند و احتمال كاركرد نادرست ساير تجهيزات را نيز سبب مي شوند.

 آيا اثر نامطلوبي بر روي سلامتي وجود دارد؟
تا كنون هيچ ارتباطي بين نويز فركانس بالا نظير آنچه امروزه در زندگي روزمره با آن سر و كار داريم  و سلامتي انسان پيدا نشده است. محققان اذعان می دارندکه براي ارتباط دادن بيماريهاي نظير حملات رواني و سندرم خستگي مزمن به اين مسئله اثبات نشده هستند.
Powered By
BLOGFA.COM